Klachtenreglement

Als Inner Flow Coaching vinden we het belangrijk te werken in een werkomgeving waarin onderling vertrouwen, transparantie en respectvolle omvangsvormen centraal staan.

Heeft u een klacht over het handelen van een medewerker van Inner Flow Coaching? Maak dit vooral kenbaar. Dit is goed voor uzelf, andere cliënten en voor de kwaliteit van onze dienstverlening.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u ontevreden bent, vertel dit dan allereerst aan uw begeleider. Hij of zij zal met u in gesprek gaan en samen met u een oplossing proberen te vinden voor uw onvrede.

Als dit gesprek met uw begeleider onvoldoende heeft geholpen dan kunt u, steun en hulp vragen bij de klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris zal u helpen met advies en eventueel met het indienen van een klacht. Het is namelijk van belang dat uw klacht op de juiste plek terecht komt, serieus wordt behandeld en dat er maatregelen worden genomen ter voorkoming van herhaling.

De klacht kan vervolgens per e-mail worden verstuurd naar info@inner-flow.nl. U kunt hierin vermelden tegen welke medewerker de klacht is gericht, wanneer de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, een omschrijving van de gebeurtenis en uw adresgegevens. U kunt ons natuurlijk ook telefonisch op de hoogte stellen.

De procedure

Binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht ontvangt u schriftelijk een
ontvangstbevestiging.

Als een klacht niet in behandeling wordt genomen wordt u daarvan binnen 21 dagen gemotiveerd op de hoogte gebracht. Indien de klacht wel in behandeling wordt genomen ontvangt u ook binnen 21 dagen een gemotiveerd besluit.

De klacht wordt behandeld door een medewerker, die zelf niet bij de klacht betrokken is om onafhankelijkheid te kunnen garanderen. Inner Flow Coaching geeft u op verzoek inzicht in de achtergrond, doorlooptijd en uitkomst van de behandelde
klacht. In geval u meent dat de klacht niet naar behoren is afgehandeld kunt u zich hierna melden bij het Klachtenbureau van UWV.

Inner Flow Coaching en Re-integratie (logo)